Tikøb Idrætsforenings Websteder > Tikøb Golf > Nyheder > Kasserer sætter kaffe over til nye årsmærkater

Kasserer sætter kaffe over til nye årsmærkater

Kære alle

Opkrævning af kontingent vil som sædvanlig blive udsendt til betaling ved månedsskiftet til februar (6. februar) via betalingsservice.

I forbindelse med dette vil kassereren – igen i år – være at finde i klubhuset ved banen til udlevering af års-mærkater. Merete sætter kaffen over og glæder sig til at møde medlemmerne samt udlevere års-mærkater til dem der har betalt kontingent.

Merete er at findes i klubhuset på følgende dage:

3. marts kl. 10:00 – 13:00
4. marts kl. 10:00 – 13:00
8. april kl. 12:00 – 15:00

Mvh. Bestyrelsen