GDPR – Persondatapolitik i TIF

Tikøb Idrætsforening – 25. maj 2018

I forbindelse med nyt EU lovkrav, kaldet GDPR (Generel Data Protection Regulation), vil Tikøb Idrætsforening (TIF) hermed informere samtlige medlemmer af TIF, omkring brug af medlemmernes personoplysninger via TIF’s egne systemer og eller lister, indsamlet i forbindelse med indmeldelse eller efterfølgende opdaterede.

TIF opbevarer kun relevante informationer omkring medlemmerne, som hovedregel begrænset til fornavn, efternavn, adresse og evt. fødselsdato, telefon nummer og e-mail adresse. Disse oplysninger defineres ikke som sensitive, og vi bruger dem kun ifbm medlemsregistrering inkl. kontingent status, ifbm tilskudsansøgninger i Helsingør kommune, og for TIF golfs vedkommende på en liste (navn, adr, HCP) til Fredensborg golf, hvor de ligeledes opbevarer vore data forsvarligt.

Samtidig skal vi have børneattester for børne- og ungdomstrænere/instruktører;  disse sensitive oplysninger opbevares forsvarligt gemt og låst inde. Medlemmerne har, individuelt, ret til at få indsigt i de persondata, som TIF opbevarer (på print eller elektronisk) om medlemmet, og i så tilfælde bedes medlemmet henvende sig TIF-afdelingen, hvor medlemmet er eller har været aktiv og indmeldt, for nærmere aktindsigt. Persondata i TIF-afdelingerne slettes efter medlemmets endte medlemskab og så snart samme års regnskab er godkendt på TIF Generalforsamling.

Med venlig hilsen
TIF Bestyrelse v/formanden Morten Westergaard