Tikøb Idrætsforenings Websteder > Tikøb Golf > Lokalregler

Lokalregler

TIF Golf følger Golfreglerne i henhold til DGU: Golfregler


LOKALREGLER
for
Tikøb Golf


  • Der må ikke spilles golf på hul 6 og 7 når der afvikles en organiseret fodboldkamp
  • Golfspil på banen er kun tilladt for medlemmer af TIF Golf, samt greenfee spillere, der spiller sammen med et medlem af TIF Golf. (gyldig Bagmærke skal være synlig)
  • TIF Golf medlemmer under 9 år skal under spil på banen være ledsaget af en voksen, eller have tilladelse fra handicapudvalget.
  • Det er ikke tilladt at opsamle bolde på privat område udenfor banen.
  • På hul 6 og 7 er det tilladt at lægge op på det græsklippede areal indenfor et scorekorts bredde, dog ikke tættere på hullet.
  • Følgende betragtes som ikke flytbare forhindringer, Fodbold mål, læskure, fastmonterede trådhegn, containere og anlagte stier – Lempelse i henhold til 24-2
  • Det er ikke tilladt at spille/slå ud af områder med træer, som er flis belagt. Der gives lempelse/frit drop

OBS. Pitch-fork skal medbringes overalt på banen.
Nedslagsmærker skal rettes op, også dem der ikke er dine.
Riven skal efter brug lægges i bunker.

Opdateret 31 juli 2018