Tikøb Idrætsforenings Websteder > Tikøb Golf > Bane, Miljø & Scorekort > Miljø

Miljø

Her kan man se forbrug af sprøjtemidler og dermed miljøbelastning

Rapporten kan hentes her: Sproejtemiddelbelastning (1) – Sproejtemiddelindberetning
miljøbelastning 2016