GDPR – Persondatapolitik i TIF

Tikøb Idrætsforening – 25. maj 2018

I forbindelse med nyt EU lovkrav, kaldet GDPR (Generel Data Protection Regulation), vil Tikøb Idrætsforening (TIF) hermed informere samtlige medlemmer af TIF, omkring brug af medlemmernes personoplysninger, indsamlet i forbindelse med indmeldelse eller efterfølgende opdaterede.

TIF opbevarer kun relevante informationer omkring medlemmerne, som hovedregel begrænset til fornavn, efternavn, adresse og evt. telefon nummer og e-mail adresse. Disse oplysninger defineres ikke som sensitive, og vi bruger dem kun ifbm medlemsregistrering inkl. kontingent status, ifbm tilskudsansøgninger i Helsingør kommune, og for TIF golfs vedkommende på en liste (navn, adr, HCP) til Fredensborg golf, hvor de ligeledes opbevarer vore data forsvarligt.

Samtidig skal vi have børneattester for børne- og ungdomstrænere/instruktører;  disse sensitive oplysninger opbevares forsvarligt gemt og låst inde. Medlemmerne har, individuelt, ret til at få indsigt i de persondata, som TIF opbevarer (på print eller elektronisk) om medlemmet, og i så tilfælde bedes medlemmet henvende sig TIF-afdelingen, hvor medlemmet er eller har været aktiv og indmeldt, for nærmere aktindsigt. Persondata i TIF-afdelingerne slettes efter medlemmets endte medlemskab og så snart samme års regnskab er godkendt på TIF Generalforsamling.

Med venlig hilsen
TIF Bestyrelse v/formanden Morten Westergaard