Om TIF

Tikøb Idrætsforening er en flerstrenget forening med 8 afdelinger, og ca. 650 medlemmer, som blev oprettet den 30. Juni 1932.

I dag råder foreningen over 2 idrætsanlæg, et på Harreshøjvej, hvor Tennis, med 2 baner,
og Golf har til huse, samt et fælles klubhus. Desuden er der en 11-mands fodboldbane med tilhørende lysanlæg.

Selve klubhuset ligger bagved skolen, med adr. på Præstegårdsvej. Fodboldbanen er en skolebane, men TIF har fuld råderet over denne, da det er os (kommunen) der står for vedligeholdelsen. For ca. 10- 12 år siden blev klubhuset bygget sammen med det der i dag hedder Fælleshuset, der er en kommunal institution.

Desuden er der en Petanquebane på anlægget. TIF har et rigtig godt samarbejde med Familiehuset og skolen, der har en stor gymnastiksal som TIF mere eller mindre råder
over efter kl. 16 og i weekenderne.

Udover de aktiviteter som foreningen laver, deltager denne også i byens aktivitetsudvalg, som er en samling af byens foreninger, der har til formål at lave fælles arrangementer i byen.