Vennerne

Vennerne har valgt at blive en delmængde af Tikøb Idrætsforening og har dermed nedlagt sig selv som selvstændig forening.

Vi arbejder på at udfylde siden med relevant information omkring de “nye Venner”

Mere information følger…