Vennerne nu under TIF

Vennerne er nedlagt som selvstændig forening og vil fremadrettet være en delmængde under TIF.

Mere information følger…